Zmizelé město – po stopách zapomenuté historie Frýdku-Místku

duben 2024

Třetím zastavením projektu Zmizelé město bude vila Jaroslava Čermáka

V období prvorepublikové architektury se ve městech objevilo několik zajímavých architektů a stavitelů, kteří projevili nemalé nadání. Asi nejvýraznější osobností je Jaro Čermák, jehož tvorba se vymezuje obdobím počínajícím návratem z pražských studií v roce 1923 a končící jeho násilným, dosud nevyjasněným úmrtím v roce 1945. Jeho realizace vyčnívají z místní produkce a odráží se v nich proměny architektonických stylů.

září 2021

Druhým zastavením projektu Zmizelé město se stane Český dům ve Frýdku-Místku.

Jediný dům ve Frýdku-Místku, který změnil občanství – to je Německý – Český dům, jehož historie sahá na přelom 19. a 20. století. V období své slávy sloužil jako centrum německého kulturního života ve Frýdku i Místku. Pořádaly se zde různé kulturní akce – plesy, koncerty, divadelní představení a besedy. Součástí budovy byla restaurace, knihovna a sídlilo v ní několik spolků. Německý dům byl po 2. světové válce přejmenován na Český dům. Po osvobození bylo v budově mnoho věcí zničeno nebo rozkradeno, ale s postupem času se v domě obnovil společenský život, restaurace a otevřela se známá pivnice.

„Český dům bezesporu patří mezi dominanty Frýdku-Místku. Jeho příběh nám připomíná ne vždy zcela jednoduché soužití Čechů a Němců v tehdejším Frýdku a Místku. Můžeme si z něj vzít ponaučení i do dnešní doby, že vzájemná tolerance je klíčem k lepší společnosti,“ říká Veronika Olšáková z realizačního týmu projektu Zmizelé město.

V posledních letech budova chátrala a v nejbližších dnech se chystá její veřejná dražba. Při této příležitosti připravil frýdecko-místecký patriot Lukáš Horký se svým týmem již druhé zastavení platformy Zmizelé město. Slavnostní zahájení proběhne ve středu 8. září v 17 hodin před hlavním vchodem Českého domu.

Poté bude následovat vernisáž a výstava fotografií Lukáše Horkého. Autor dokumentoval v průběhu covidového lockdownu vyprázdněné ulice Frýdku-Místku a výsledné fotografie symbolicky nainstaloval do prázdných útrob Českého domu. Akci završí speciální akustické vystoupení skupiny DOWNBELOW v historickém sále v prvním patře.

„Dlouhodobě chátrající objekt lákal mou pozornost nejen jako fotografa, ale i obyvatele Frýdku-Místku, který se zajímá o své okolí. Během covidové pauzy jsem s fotoaparátem brázdil prázdnými ulicemi města a napadlo mě udělat akci, která by propojila fotografii, hudbu a historii Frýdku-Místku. Rozhodl jsem se vystavit své snímky jen na pár hodin uvnitř opuštěného a zuboženého Českého domu, abych tím podtrhnul zmar a pomíjivost životů během pandemie,“ přibližuje Lukáš Horký.

Současný majitel nemovitosti byl myšlence nakloněn. Návštěvníci tak budou mít jedinečnou možnost nahlédnout do jindy uzavřených prostor Českého domu a na vlastní kůži zažít genius loci nádherné, neprávem pozapomenuté stavby uprostřed Frýdku-Místku.

Projekt Zmizelé město

Cílem projektu Zmizelé město je vytvořit síť bodů – originálních cedulí připomínajících pozapomenutou historii města Frýdek-Místek. U každého objektu bude uveden rovněž krátký popis s odkazem na webovou stránku, kde si zájemce může přečíst podrobnější informace. Projekt je založen na otevřené platformě, která se postupně rozrůstá o další zajímavá místa. První zastavení Zmizelého města bylo veřejnosti představeno 11. října 2019 a odkazuje na židovské památky. Stojí symbolicky jen pár desítek metrů od místa, kde byla v noci z 13. na 14. června roku 1939 vypálena židovská synagoga.

Hybatelem projektu je frýdecko-místecký fotograf Lukáš Horký, který absolvoval Fakultu informatiky Masarykovy univerzity v Brně a Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, kde dále pokračuje v doktorském studiu. Zabývá se vizuálním uměním, grafikou a videem. Jsou mu blízké různé intermediární experimenty, ale je především dokumentární a divadelní fotograf. V rámci černobílého cyklu Moje město od roku 2008 systematicky zaznamenává proměny města Frýdek-Místek. Svůj soubor představil v roce 2018 v opavské galerii KUPE a v následujícím roce také v Galerii Opera v Ostravě. O rok později za něj obdržel čestné uznání v soutěži Slezská novinářská fotografie. Téma proměny postindustriální krajiny provází celou jeho dosavadní tvorbu – fotografuje také zaniklé obce v Sudetech. Věnuje se převážně dlouhodobým projektům. Od jara 2017 píše obrazové lyrické deníkové záznamy ze svých toulek krajinou Jeseníků a Beskyd, které nazývá Příběh krajiny. Je také hudebníkem ve formaci Downbelow a ve volném čase hraje basketbal za BK Frýdek-Místek.

říjen 2019

Nový projekt dvou Frýdecko-Místeckých patriotů Lukáše Horkého a Jaroslava Kocince s názvem Zmizelé město se slavnostně představí v pátek 11. října 2019 v 16:00 v ulici Revoluční poblíž čísla popisného 1280 ve Frýdku-Místku.

Záměrem obou autorů je vytvořit fyzickou síť bodů – cedulí, které budou připomínat pozapomenutou histori města Frýdku-Místku. U každého objektu bude rovněž krátký popis s odkazem na webovou stránku, kde si může zájemce přečíst podrobné informace. Tato otevřená platforma by se měla postupně rozrůstat o další místa.

"Chtěli bychom připomenout důležité, ale často opomíjené milníky několika generací lidí spojených s naším městem. Cítíme potřebu vyjádřit se k naší minulosti, která nebyla často růžová," říká jeden z autorů projektu Jaroslav Kocinec.

První zastavení Zmizelého města odkazuje na židovské památky a stojí symbolicky jen pár desítek metrů od místa, kde byla v noci z 13. na 14. června roku 1939 vypálena židovská synagoga. Je až s podivem, že k dnešnímu dni neexistuje ani jeden důstojný pomník, který by tuto nešťastnou událost připomínal. Právě tuto skutečnost se snaží autoři projektu napravit. V pátek 11. října 2019 v 16 hodin bude odhalena železná cedule s pořadovým číslem jedna.

"V nejbližší době se mapa rozroste o připomínku Adolfa Landsbergera - jednoho ze zakladatelů textilního průmyslu ve Frýdku a Místku nebo připomene osobnost architekta Jaroslava Čermáka, který byl v poválečných dnech roku 1945 za nejasných okolností brutálně ubit lopatou," přibližuje další plány druhý z autorů fotograf Lukáš Horký, který je zároveň autorem originálního provedení vizuální podoby celého projektu.

Lukáš Horký je v prvé řadě fotograf, který pracuje na celé řadě dokumentárních cyklů. Dlouhodobě dokumentuje proměny města Frýdku-Místku. Pracuje s fotografií, vizuálním uměním, grafikou a videem a je také hudebník ve formaci Downbelow. V současné době je doktorandem na Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.

www.lukashorky.cz